TERMÍN DODANIA
TERMÍNY DODANIA : všetky termíny dodania začínajú plynúť až po úplnom zameraní a zaplatení zálohy.

OKNÁ A DVERE
– IGLO 5 : 10 – 14 dní od zamerania a zloženia zálohy pre štandardné okná (štandardné farebné vyhotovenie, pravouhlé tvary, číre sklo, ... ). Pre neštandardné okná je termín dodania daný individuálne v závislosti od náročnosti objednávky.

- SALAMANDER STREAMLINE a BLUEVOLUTION : 4 týždne od zamerania a zloženia zálohy pre štandardné okná (štandardné farebné vyhotovenie, pravouhlé tvary, číre sklo, ... ). Pre neštandardné okná je termín dodania daný individuálne v závislosti od náročnosti objednávky.

GARÁŽOVÉ A VSTUPNÉ BRÁNY
- 2 - 3 týždne pre brány BEN DOOR, KRISPOL

- 4 - 5 týždňov pre brány LOMAX

PARAPETY
- 4 pracovné dni

ŽALÚZIE A SIETE
- 7 - 10 pracovných dní

ROLETY
- 10 pracovných dní


PLATOBNÉ PODMIENKY:
Po objednaní okien (s montážou) okná zameria náš technik. Na základe reálne nameraných rozmerov vyhotovíme cenovú ponuku s konečnou cenou a vystavíme zálohovú faktúru, obvykle vo výške 40 % z celkovej ceny, na bezhotovostnú úhradu. V prípade úhrady zálohy vo výške 100% poskytujeme dodatočnú zľavu -2% z celkovej ceny objednávky. Na požiadanie vypracujeme aj Zmluvu o dielo ( ZoD ). Až po zameraní a zložení zálohy celú zákazku objednávame. Po namontovaní a dokončení zákazník doplatí zvyšok doplatku na základe vyúčtovacej faktúry a dodacieho listu.